Máy bơm dân dụng, máy bơm Taiwan, hệ thống làm sạch - APP